District Secretary

Mr. Suntharam Arumainayaham

District Secretary

View more

Meeting & GA Programme

2017 වර්ෂය සඳහා ප්‍රාදේශීය ලේකම් සමුළුව සහ නිවාස ක...

මාසය දිනය වේලාව ජනවාරි 2017/01/20 පෙ.ව. 9.00 - ප්‍රාදේශීය ල...

සුනිල් කන්නන්ගර මහතා - දිස්ත්‍රික් ලේකම්/ දිසාපති...

  දිනය ඉටු කරන රාජකාරිය ස්ථානය 1 සිකුරාදා රජයේ නිවාඩු...