இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் பாராளுமன்ற சபாநாயகர் கௌரவ கருஜெயசூரிய அவர்களது பங்குபற்றளோடு வெள்ள அனர்த்தம் காரணமாக  பாதிக்கப்பட்ட கிளிநொச்சி மாவட்டத்தின் அனர்த்தம் தொடர்பில் ஆராயும் விசேட கலந்துரையாடல் 03-01-2019

திடீரென ஏற்ப்பட்ட வெள்ள அனர்த்தம் காரணமாக கிளிநொச்சி முல்லைத்தீவு மாவட்டங்களின் கடும் பாதிப்புக்கள் ஏற்ப்பட்டுள்ளது இதன் விளைவுகள் மற்றும் மேற்கொள்ளவேண்டிய நடவடிக்கைகள் தொடர்பில் ஆராயும் முகமாக இந்த கலந்துரையாடல் இடம்பெற்றது வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட விவசாய நிலங்கள் மற்றும் மக்கள் இருப்பிடங்களுக்கான நஸ்டஈட்டினை வழங்கு தொடர்பாகவும் மக்களை மீளக்குடியமர்த்துவதற்கு வேண்டிய தேவைப்பாடுகள் குறித்தும் ஆராயப்பட்டது...