தபால்நிலையம்

பெயர்

முகவரி

தொலைபேசி இலக்கம்

திரு.க.குகதாசன் (தபால் அதிபர்) கிளிநொச்சி

0212283950                          0773109515

திருமதி.ர.சிந்துயா (தபால் அதிபர்) பரந்தன்

212280050 

திரு.க.சகிதாஸ் (தபால் அதிபர்) பூநகரி

0212060809                        0770085821 

திரு.த.ராசிகரன்  (தபால் அதிபர்) பச்சிலைப்பள்ளி 212050050