கிராம சேவகர் பிரிவுகள்

 

வன்னேரிக்குளம்

கிளி 01
ஆனைவிழுந்தான்குளம் கிளி
02
கண்ணகைபுரம் கிளி
03
ஸ்கந்தபுரம் கிளி
04
அக்கராயன்குளம் கிளி
05
கோணாவில் கிளி
06
பொன்னகர் கிளி
07
பாரதிபுரம் கிளி
08
மலையாளபுரம் கிளி
09
விவேகானந்தநகர் கிளி
10
கிருஸ்ணபுரம் கிளி
11
உதயநகர் கிழக்கு கிளி
12
உதயநகர் மேற்கு கிளி
13
அம்பாள்குளம் கிளி 14
செல்வாநகர் கிளி 15
ஆனந்தபுரம் கிளி 16
தொண்டமான்நகர் கிளி 17
கனகாம்பிகைக்குளம் கிளி 18
அம்பாள்நகர் கிளி 19
திருவையாறு கிளி 20
திருவையாறு மேற்கு கிளி 21
இரத்தினபுரம் கிளி 22
கிளிநொச்சி நகர் கிளி 23
மருதநகர் கிளி 24
பன்னங்கண்டி கிளி 25
கனகபுரம் கிளி 26
திருநகர் தெற்கு கிளி 27
திருநகர் வடக்கு கிளி 28
கணேசபுரம் கிளி 29
ஜெயந்திநகர் கிளி 30
பெரியபரந்தன் கிளி 31
உருத்திரபுரம் வடக்கு கிளி 32
உருத்திரபுரம் கிழக்கு கிளி 33
உருத்திரபுரம் மேற்கு கிளி 34
சிவநகர் கிளி 35
ஊற்றுப்புலம் கிளி 36
புதுமுறிப்பு கிளி 37
வட்டக்கச்சி கிளி 38
சிவிக் சென்ரர் கிளி 39
மாயவனூர் கிளி 40
இராமநாதபுரம் கிளி 41
மாவடிஅம்மன் கிளி 42
கண்டாவளை
குமரபுரம் கிளி 43
பரந்தன் கிளி 44
உமையாள்புரம் கிளி 45
ஆனையிறவு கிளி 46
தட்டுவன்கொட்டி கிளி 47
கோரக்கன்கட்டு கிளி 48
ஊரியான் கிளி 49
முரசுமோட்டை கிளி 50
கண்டாவளை கிளி 51
பெரியகுளம் கிளி 52
கல்மடுநகர் கிளி 53
தர்மபுரம் மேற்கு கிளி 54
தர்மபுரம் கிழக்கு
கிளி 55
புளியம்பொக்கணை கிளி 56
புன்னைநீராவி கிளி 57
பிரமந்தனாறு கிளி 58
பூநகரி
நல்லூர் கிளி 59
ஆலங்கேணி கிளி 60
கொல்லகுறிச்சி கிளி 61
செட்டியகுறிச்சி கிளி 62
ஞானிமடம் கிளி 63
மட்டுவில்நாடு கிழக்கு கிளி 64
பள்ளிக்குடா கிளி 65
மட்டுவில்நாடு மேற்கு கிளி 66
பரமன்கிராய் கிளி 67
கௌதாரிமுனை கிளி 68
ஜெயபுரம் வடக்கு கிளி 69
ஜெயபுரம் தெற்கு
கிளி 70
கரியாலைநாகபடுவான் கிளி 71
பல்லவராயன்கட்டு கிளி 72
முழங்காவில் கிளி 73
நாச்சிக்குடா கிளி 74
கிராஞ்சி கிளி 75
பொன்னாவெளி கிளி 76
இரணைதீவு கிளி 77
பச்சிலைப்பள்ளி
கோவில்வயல் கிளி 78
இயக்கச்சி கிளி 79
முகாவில் கிளி 80
மாசார் கிளி 81
சோரன்பற்று கிளி 82
தர்மகேணி கிளி 83
புலோப்பளை கிளி 84
முல்லையடி கிளி 85
தம்பகாமம் கிளி 86
பளைநகர் கிளி 87
புலோப்பளை மேற்கு கிளி 88
அல்லிப்பளை கிளி 89
கச்சார்வெளி கிளி 90
அரசர்கேணி கிளி 91
இத்தாவில் கிளி 92
முகமாலை கிளி 93
வேம்பொடுகேணி கிளி 94
கிளாலி கிளி 95
 
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)
மாவட்டச்செயலாளர்

சுந்தரம் அருமைநாயகம்