முகப்பு புள்ளி விபரம்

புள்ளி விபரம்

 

பரப்பளவு : 699 Sq Km
பிரதேச செயலகங்கள் எண் : 13
கிராம சேவகர் பிரிவுகள் எண் : 557
தேர்தல் பிரிவு எண் : 15
மத்தியில் ஆண்டு மக்கள் தொகை : 2008
மொத்தம் : 2488000
ஆண் : 1272486
பெண் : 1215514
வீட்டு அளவு : 4.4

population

 

தொழிலாளர் சக்தி

பணி புரியும் இடம் : 853571
வேலையற்ற : 39717

labour_force

 
Sinhala (Sri Lanka)Tamil-Sri LankaEnglish (United Kingdom)
மேலதிக மாவட்டச் செயலாளர்

சிவபாதசுந்தரம் சத்தியசீலன்

scheduled Events
September 2017
S M T W T F S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30