பிரதேச சபைகள்

பிரதேச சபைகள்

  • ரைச்சி பிரதேச சபை
  • பச்சிலைப்பள்ளி பிரதேச சபை
  • பூநகரி பிரதேச சபை
 
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)
மாவட்டச்செயலாளர்

சுந்தரம் அருமைநாயகம்