புள்ளிவிபரக் கைநூல்

STATISTIC BOOK-2016

 1. Geographical Features
 2. Administration
 3. Population
 4. Agriculture,Livestock, Irrigation and Fiesheries
 5. Electricity & Telecommunication
 6. Transport/Road
 7. Education
 8. Health
 9. Cooperative
 10. Housing
 11. Industries
 12. Rehabilitation
 13. Development Programme
 14. Sports
 15. General 
Sinhala (Sri Lanka)Tamil-Sri LankaEnglish (United Kingdom)
மாவட்டச்செயலாளர்


சுந்தரம் அருமைநாயகம்

மேலதிக மாவட்டச் செயலாளர்

சிவபாதசுந்தரம் சத்தியசீலன்

scheduled Events
September 2017
S M T W T F S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30