පුවත් සහ සිදුවීම්

கிளி மாவட்டத்தில் கஜு மற்றும் பழ உற்பத்திகளை ஊக்குவிக்குமாறு அரசாங்க அதிபர் கோரிக்கை

පුවත් සහ සිදුවීම්
There are no translations available.

கிளிநொச்சி மாவட்டத்தில் கஜு மற்றும் பழ உற்பத்திகளை ஊக்குவிக்குமாறு அரசாங்க அதிபர் திரு சுந்தரம் அருமைநாயகம் அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

இலங்கை ஏற்றுமதி அதிகாரசபையின் ஏற்பாட்டில் கிளிநொச்சி மாவட்ட செயலகத்தில் நேற்று (14.03.2017) இடம்பெற்ற ஏற்றுமதியாளர்களை உருவாக்குதல் தொடர்பான கூட்டத்தில் கலந்துகொண்டு தலைமையுரை ஆற்றுகையில் இதனை தெரிவித்தார்.

மேலும் அவர் தெரிவிக்கையில் கிளிநொச்சி மாவட்டத்தில் கஜு உற்பத்தியிலும், பழ செய்கையிலும் விவசாயிகள் ஆர்வத்துடன் ஈடுபட்டு வருகின்றனர், இவ் உற்பத்திகள் ஏற்றுமதிப் பொருட்களாகவும் அதிக இலாபமீட்டும் பொருட்களாகவும் உள்ளன. இவ் உற்பத்திகளில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு ஏற்றுமதி அதிகாரசபை தொழிநுட்ப ரீதியாக பயிற்சி வழங்கவேண்டும் இதனால் அதிக  உற்பத்தியினை பெறமுடியும் என்றார்.

ஏற்றுமதி அதிகாரசபையின் வடக்குக்கான பணிப்பாளர் எஸ்.ரகுமான் அவர்கள் கருத்து தெரிவிக்கையில், 2000 ஏற்றுமதியாளர்களை உருவாக்குதல் எமது நோக்கமாகும். இதன் ஆரம்ப நிகழ்வு 23.03.2017ம் திகதி யாழ் மாவட்டத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இதன் மூலம் உள்நாட்டு உற்பத்திப் பொருட்களை சந்தைப்படுத்துவதோடு சிறந்த உற்பத்திகளையும் உருவாக்க முடியும். அத்துடன் ஏற்றுமதி அதிகார சபை இவை தொடர்பான ஆலோசனைகள், வழிகாட்டுதல்கள், கடன்வசதி என்பவற்றை வழங்குகின்றது எனவும் தெரிவித்தார்.

இந் நிகழ்வில் மேலதிக அரசாங்க அதிபர் சி.சத்தியசீலன், மாவட்ட திட்டப்பணிப்பாளர், பிரதேச செயலாளர்கள், உதவித்திட்டப் பணிப்பாளர்கள், உள்ளுராட்சித் திணைக்கள உத்தியோகத்தர்கள், தொழில்துறைத் திணைக்கள உத்தியோகத்தர்கள், வர்த்தக சங்க பிரதிநிதிகள், கடற்றொழில் சமாச பிரதிநிதிகள் மற்றும் மாவட்ட செயலக உத்தியோகத்தர்கள் என பலர் கலந்து கொண்டனர்.

 

கிளி மாவட்டச் செயலகத்தில் கொண்டாடப்பட்டது மகளிர் தினம்

There are no translations available.

சர்வதேச மகளிர் தினத்தினை முன்னிட்டு கிளிநொச்சி மாவட்ட செயலக நலன்புரிச் சங்கத்தினால் மாவட்டச் செயலகத்தில் கடமையாற்றுகின்ற பெண் உத்தியோகத்தர்களை கௌரவிக்கும் நிகழ்வானது நேற்றையதினம் (08.03.2017) நலன்புரிச் சங்கத்தின் உபதலைவர் திரு.அ.கேதீஸ்வரன் அவர்கள் தலைமையில் கொண்டாடப்பட்டது.

இந் நிகழ்விற்கு பிரதம விருந்தினராக கலந்துகொண்டு சிறப்பித்த அரசாங்க அதிபர் சுந்தரம் அருமைநாயகம் அவர்கள் பெண்கள் உரிமைகள், பெண்களின் சாதனைகள், மற்றும் பெண்கள் எதிர்நோக்கும் சவால்கள் தொடர்பாக கருத்துரைகளை வழங்கினார். இதனத் தொடர்ந்து பெண் உத்தியோகத்தர்கள் சார்பில் திருமதி.லி.கலாயினி, மற்றும் திருமதி.ஆர்.சண்முகப்பிரியா ஆகியோர் பெண்கள் உரிமைகள் தொடர்பாக கருத்துரைகளை வழங்கினர். இந்நிகழ்வில் மாவட்டச்  செயலக அனைத்து உத்தியோகத்தர்களும் கலந்துகொண்டனர்

.

 
තවත් ලිපි...
Tamil-Sri LankaEnglish (United Kingdom)
ප්‍රා. ලේ. කාර්යාල
District Secretary


Suntharam Arumainayaham